Hírek » Karácsonyi marathon 4.

Karácsonyi marathon 4.

Publikálva: 2012.12.01

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Annak idején sokan várták a Messiást, amikor elérkezett hozzánk, mégis csak kevesen keresték fel. Azon kevesek azonban a néphagyomány szerint nem mentek üres kézzel (még a legszegényebbek sem) – őseink ezt el sem tudták képzelni. Karácsonyra mi is sok mindent készítünk: a felkészülési időszaknak az a célja, hogy a születendő Megváltóra is gondoljunk, sőt, elsősorban az Ő kedvét keressük. Ezt az egyszerű feladatsort azért állítottuk össze, hogy ebben segítsen.
December 3.
Hétfő
Isten a saját képére teremtett. Szabadságot adott nekünk. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy képes vagyok jól dönteni és cselekedni.
Ezt a csodálatos ajándékot venné el tőlem a gonosz, ha hagynám. Megvédhetem magam Isten fegyverzetében: Ef 6, 10-17.
"...csatoljátok derekatokra az igazság övét,"
Nevezzen meg egy dolgot, amiben nem teljesen az igazság szerint szokott eljárni vagy beszélni, esetleg képmutatóan viselkedett!
December 4.
Kedd
"...öltsétek magatokra a megigazulás páncélját," – a páncél az egész testünket megvédi. A megigazulás a Szentlélek kegyelmének műve: általa válunk igazzá Isten előtt, megszabadulunk bűneinktől Krisztus keresztáldozata által, és újjászületünk igazként, Isten gyermeke és barátjaként vö.: KEK 1987 kk. Szent Ágoston szerint ez nagyobb esemény a teremtésnél is, mert "az ég és föld elmúlnak, de a választottak üdvössége és igazsága örök." Adjon hálát a Nagy doxológia imádkozásával Istennek azért, hogy Önt választotta!
December 5.
Szerda
"...sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére" Beszéljen vagy írjon valakinek az Úr Jézusról, esetleg küldjön egy Önnek kedves evangéliumi mondatot ajándékba!
December 6.
Csütörtök
"...fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát." Kérje Szent Miklós, "a hitnek szabálya" közbenjárását az erős hit kegyelméért Ön és családja számára!
December 7.
Péntek
"Tegyétek fel az üdvösség sisakját," – mely a fejünket védi az örök élet reményével. Ha valami kellemetlenség éri ma, vagy nagy kísértés éri, viselje türelemmel, Morus Szent Tamást utánozva: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?"
December 8.
Szombat
"...ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát!" Feltétlenül olvasson ma Szentírást, kérve a Szentlelket, hogy megértse Isten Önnek szóló üzenetét!
December 9.
Vasárnap
Imádkozzon ma a templomban (gyertyát vagy mécsest gyújtva, ha lehet) egy gyermektelen házaspárért!