Hírek » Nagyböjti maraton 1.

Nagyböjti maraton 1.

Publikálva: 2013.02.09

Itt az első "csomag". Örülök, hogy volt olyan bátor, hogy belevágjon ebbe a böjti utazásba. Ennek a feladatsornak az a célja, hogy a böjt minden napján tegyen valamit, ami előbbre viszi Önt, és amiben Krisztus kedvét leli.

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Itt az első "csomag". Örülök, hogy volt olyan bátor, hogy belevágjon ebbe a böjti utazásba. Ennek a feladatsornak az a célja, hogy a böjt minden napján tegyen valamit, ami előbbre viszi Önt, és amiben Krisztus kedvét leli. Használati utasítás:
  • Ne nézze meg előre az összes feladatot!
  • Előző este már gondolja át a másnapit, hogy jobban fel tudjon készülni.
  • Ha valami miatt nem tudta megtenni az arra a napra rendelt feladatot, nem tragédia, de még mielőtt aludni térne, imádkozza el az 50. zsoltárt, vagy valamelyik Ön által választott másik zsoltárt. Egyetlen nap se teljen el a böjti időből, hogy ne tenne valamit Krisztus kedvéért!
  • Jó, ha áldást kér egy paptól böjti szándékára!

Segítse a Jóisten! Sok kegyelmet és sok örömet!

A szerkesztő

Február 11.
Tisztahétfő
A Nagyböjt kezdete. Mondja el magáért és a családtagjaiért a böjt kezdetére írt imát! Ha eddig nem gyónt, tervezze meg, hogy a hét melyik napján tudja ezt megtenni!
Február 12.
Kedd
Olvassa el a Szentírásból a következő részeket: MTörv 30, 15-20; Mt 7, 13-14! Melyik utat válasszam? Vajon melyik a nehezebb? Középútról szó se lehet...
Február 13.
Szerda
Első lépés: Lk 15, 18-19
Írja le egy lapra a visszatérő bűneit!
Február 14.
Csütörtök
"A Sátán nagyon jól tudja, hogy életünknek mely területeit nem rendeltük alá Istennek, és pontosan ezeken fog megkísérteni."
Vegye elő a tegnapi lapot!
Február 15.
Péntek
Az első megálló az úton: a kereszt, amit én okoztam, de amit zokszó nélkül vett a vállára értem Krisztus - hogy legyen esélyem végigmenni az úton.
Ma feltétlenül vessen keresztet az útszéli keresztek előtt!
Február 16.
Szombat
Tegnap este kollivát szenteltünk. Sokan idejétmúltnak tartják a böjti étel-szabályokat. Pedig nem mindegy, sem testileg, sem lelkileg, miért és mivel táplálkozunk az úton. Biztosan van olyan könyv, amit már régen el akar olvasni. Lapozzon ma bele!
Február 17.
Igaz hit vasárnapja
Igyekezzen ma a Szent Eukarisztiában részesülni, egyesülni az Egyházban Krisztussal, este pedig mondja el családjával közösen a Hitvallást (a hisze kegyet)!

Ima a Nagyböjt kezdetén

Úr Jézus Krisztus Istenünk, a föld összes határain és a messze tengeren levők reménysége, ki a bűnbánattartásra és a szenvedélyek megfékezésére nekünk példát mutattál, eszerint böjti napokat rendeltél el az ószövetségi törvény s a próféták által, ki magad az idők teljével a földön megjelenvén, negyven nap és éjjel böjtölve azt törvényerőre emelted és megszentelted, kegyesen és irgalmasan engedd, hogy mindnyájan tökéletes bűnbánattal, őszinte alázatossággal, buzgó imával, szellemi szomjúsággal és éhezéssel, gyakori térdhajtással és töredelmes szívvel kezdjük meg a szent napokat, hogy azok tartamát hiba nélkül, tiszta lelkiismerettel fejezzük be, a hitegységet megőrizzük és a bűn felett győzelmet üljünk. Állítsd azért életünk mellé a béke angyalát, hogy összes ellenségeink incselkedései és akadályvetései ellenére óvja meg az eltévelyedéstől, megbotlástól járás-kelésünket, az összes erények követőjévé emeljen, hogy a böjt küzdelmében a szenvedélyek megfékezésére, lelkünk és testünk megtisztítására a te hatalmaddal erősítsen meg. Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, ki mindnyájunkat üdvözíteni akarsz, azért neked, a te kezdet nélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt dicsőséget zengünk most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen.