Hírek » Nagyböjti maraton 2.

Nagyböjti maraton 2.

Publikálva: 2013.02.18

Itt az második "csomag". Örülök, hogy volt olyan bátor, hogy belevágjon ebbe a böjti utazásba. Ennek a feladatsornak az a célja, hogy a böjt minden napján tegyen valamit, ami előbbre viszi Önt, és amiben Krisztus kedvét leli.
Február 18.
Hétfő
"Mózes a hitében tagadta felnőtt korában, hogy a fáraó leányának a fia. Inkább vállalta, hogy az Isten népével együtt elszenvedi a sanyargatást, mint hogy a bűn múló előnyét élvezze . A Messiás gyalázatát nagyobb értéknek tartotta az egyiptomiak kincseinél, mert a jutalommal is számolt." (Zsid 11, 24-26) - hallottuk a tegnapi apostolban. Idézze fel, mikor tett utoljára Mózeshez hasonlóan!
Február 19.
Kedd
Tegyen ma valamit csupán Isten kedvéért! (A Szentírás olvasásával megtudhatja, mi legyen az!) vö.: Mt 7, 24
Február 20.
Szerda
"Némelyek kínpadra jutottak, de nem fogadták el a szabadságot, csak hogy dicsőségesebb feltámadásban részesüljenek . Mások gúnyt és megostorozást, sőt bilincseket és börtönt tűrtek el, megkövezték, kettéfűrészelték, agyonkínozták, kardélre hányták őket, juhbőrbe és kecskebőrbe öltözve bujdostak, nélkülözés, üldözés és zaklatás közepette. A világ nem volt méltó rájuk. Ezért a pusztában, a hegyek közt, a föld barlangjaiban és szurdokaiban bolyongtak." (Zsid 11, 35-38) Tudna ma koplalva böjtölni valakiért?
Február 21.
Csütörtök
A keskeny úton, az áldás útján csak Isten erejével tudunk járni. Isten jelenléte ad erőt minden egyes feladatunkhoz. Imádkozzon ma 7 alkalommal!
Február 22.
Péntek
"Tégy, Uram, számra őrizetet!" - énekeljük ma az előszenteltek liturgiáján. Krisztushoz szeretnénk ma hasonlítani, aki "mikor szenvedett, nem fenyegetőzött", "Megnémul, mint az ártatlan bárány a nyírója előtt", aki az őt vádolóknak semmit sem felelt, hanem - "közben imádkozott a bűnösökért". vö.: Iz 53
Február 23.
Szombat
Tesszalonikai Szent Gergely szerint az imádság alapja "a lélek szombati nyugalma". Töltsön ma szokott imáján kívül 15 percet Istennel! Legyen ez minőségi idő (állítsa be az óráját vagy a telefonját, hogy közben még az órájára se kelljen figyelnie...)!
Február 24.
Jézus ima vasárnapja
"Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!" - mondja el ezt az imát csak Isten jelenlétére figyelve 25-ször.

Ha nagyon kalandozik a figyelme, végezzen közben meghajlásokat vagy leborulásokat!