Hírek » Nagyböjti maraton 5.

Nagyböjti maraton 5.

Publikálva: 2013.03.11

Itt az második "csomag". Örülök, hogy volt olyan bátor, hogy belevágjon ebbe a böjti utazásba. Ennek a feladatsornak az a célja, hogy a böjt minden napján tegyen valamit, ami előbbre viszi Önt, és amiben Krisztus kedvét leli.
Március 11.
Hétfő
"Megfelezvén a böjtölés ezen szent útját, * a másik részéhez is örömmel járuljunk, * megkenvén lelkünket a jótékonyság olajával, * hogy méltókká tétessünk a mi Krisztus Istenünkre, * az ő kínszenvedéseinek imádására, * és dicsőséges feltámadásának ünneplésére." Ha valakit illatos olajjal akarsz megkenni, először te magad válsz illatossá. Használja ma a jótékonyság olaját – tegyen jót valakivel!
Március 12.
Kedd
"SEGÍTŐM ÉS PÁRTFOGÓM lett nékem üdvözülésemben az én Istenem és őt dicsőítem: az én Atyámat, Istenemet, és magasztalom őt, mert ő dicsőséggel megdicsőült."- énekeljük holnap a Nagy hódoláson, amelyben igazi bűnbánatot kérünk. Kérje Isten segítségét ma a saját szavaival, hogy töredelmesen meg tudja bánni bűneit!
Március 13.
Szerda
Nagy hódolás
"Miképp kezdjem siránkozásomat megátalkodott életem tettei felett?" Vegyen részt Krétai Szent András bűnbánati nagy kánonjának közös imádkozásán! Ha valami súlyos ok miatt ezt nem teheti, találjon rá módot (pl. internet), hogy még ma legalább egy részét el tudja imádkozni.
Március 14.
Csütörtök
"Ki éjen át virrasztok hozzád Uram, világosíts föl engem kérlek, oktass engem is a te parancsolataidra, és taníts meg, Üdvözítő, hogyan teljesítsem a te akaratodat." Keljen fel ma éjjel imádkozni, ha csak egy negyedórára is! (Lehetőleg ne az ágyban imádkozzon!)
Március 15.
Péntek
Imádkozzon magyar nemzetünkért: "Aki önként emelkedtél föl a keresztre, Krisztus Istenünk, / ajándékozd kegyelmedet a terólad nevezett új népednek! / Örvendeztess meg isteni erőddel mindnyájunkat, / és segíts diadalra minden megtámadóink ellen, / kik védeszközül bírjuk a te békefegyveredet, / a legyőzhetetlen győzelmet."
Március 16.
Akathisztosz szombat
Imádkozza el az Istenszülő akathisztoszát, ha teheti, egyházközsége tagjaival együtt!
Március 17.
Vasárnap
Egyiptomi Mária anya
Egyiptomi Mária anya a jeruzsálemi Szent Feltámadás templomának ajtajában tért a prostitúció útjáról az igazi bűnbánat és istenszeretet útjára. Templomainkban ma gyűjtést rendeznek a szentföldi szent helyek támogatására. Segítsen Ön is! Hozzon ÁLDOZATOT!