Hírek » Nagyböjti maraton 6.

Nagyböjti maraton 6.

Publikálva: 2013.03.18

Örülök, hogy volt olyan bátor, hogy belevágjon ebbe a böjti utazásba. Ennek a feladatsornak az a célja, hogy a böjt minden napján tegyen valamit, ami előbbre viszi Önt, és amiben Krisztus kedvét leli.
Március 18.
Hétfő
"URAM, HENGERÍTSD EL megátalkodottságomról a követ, * támaszd föl lelkemet, Jóságos, a szenvedélyek romlásából, * és méltass arra, Uralkodóm, hogy neked, mint az alvilág legyőzőjének * töredelmes lélekkel az erények pálmaágait lengessem..." Vajon mik lehetnek az Ön erényei? Erősödött ezek közül valamelyik a böjtben?
Március 19.
Kedd
"Aki a tizenkettedik órára érkezett, ne féljen késlekedése miatt, mert nemes lelkű az Uralkodó, és az utolsót éppen úgy fogadja, mint az elsőt! Letelepíti a tizenegy órakor érkezőt éppen úgy, mint az első órától munkálkodót. A későn jövőnek megkegyelmez, az elsőnek érkezésén örvend. Ennek megfizet, amannak ajándékot ad. A munkát elfogadja, a tudást becsüli, a cselekedetet értékeli, az áldozatot dicséri." – halljuk majd a feltámadás hajnalán Aranyszájú Szent János örvendező szavait. Gondoljon vissza a tegnapi feladatra!
Március 20.
Szerda
"Így szól az Úr:
Térjetek meg hozzám teljes szívetekből:
böjttel, sírva és jajgatva!
A szíveteket szaggassátok meg,
ne a ruhátokat!
Térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez,
mert jóságos ő és könyörületes,
türelmes és igen irgalmas,
de bántják őt az emberek bűnei."

(Joel 2,12¦13)

Vajon mi bánthatja az Urat leginkább velem kapcsolatban?
Március 21.
Csütörtök
"Menjünk mi is, hogy meghaljunk ővele!" – lelkesedett Tamás apostol a Húsvét közeledtével. Tudjuk, hogy nagycsütörtökön este ő is elhagyta Krisztust, de a Szentlélek eljövetele után vállalta a vértanúhalált. Kérje a Szentlélek kegyelmét legnagyobb keresztje viseléséhez!
Március 22.
Péntek
MEGVETETTED, lelkem, Isten szavát * és az ellenség cselvetésének áldozatává lettél, * saját gyengeséged romlásodat hozta, * a bűnök kábulatában Isten-szőtte köntösödet beszennyezted, * ezért készületlen maradtál a királyi menyegzőre. * De hogy a bűn sebével beborítottan, * a szenvedélyek köntösébe öltözve, * az asztal mellett bejövetel miatt felelősségre vonatva, * a lakodalmas házból ki ne dobjanak, * kiáltsd az Üdvözítőnek: * Ki elviselted a gyűlöletes tekinteteket, * és nem engedted, hogy azzá legyek, amivé neked kell lenned, * a kereszten értem a gúnyköntöst elviselted, * tépd széjjel az én öltönyömet, * öltöztess fel az örvendezés ruhájába, * a külső sötétségtől és az örök jajgatástól ments meg, * és könyörülj rajtam! – imádkozott Leó császár a böjt utolsó napján. Vajon mi gátolt az elmúlt évben leginkább, hogy a Nagyhét és a Húsvét napjai valódi lelki ünnep legyenek számomra? Kérje Krisztust, hangosan imádkozva, hogy a kereszt és a feltámadás, az isteni életben való részesülés kegyelmét adja meg Önnek és szeretteinek!